BLOG

Hướng dẫn vào phòng Zoom

Bước 1: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn đã được cài đặt ứng dụng Zoom.

Bước 2: Truy cập đường link tham dự https://diamondyou.vn/vao-hoc/

Lưu ý: đường link có thể không hoạt động tốt nếu bạn nhấp trực tiếp trên ứng dụng Zalo.

Bạn hãy Sao chép đường link trên, mở trình duyệt web Safari / Chrome…. và dán vào mục đường dẫn để truy cập.

Hoặc bạn nhấn và giữ vào đường link trên ứng dụng Zalo và chọn Mở link bằng trình duyệt.

Bước 3: Nhập email bạn đã đăng ký với ban tổ chức.

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động mở ứng dụng Zoom của bạn và truy cập phòng zoom.

Bài viết liên quan