BLOG

Hướng dẫn truy cập khóa học tại Diamondyou.vn

1. Đăng nhập.

Bước 1: Truy cập trang chủ https://diamondyou.vn/

Bước 2: Click nút đăng nhập.

Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập của bạn.

2. Truy cập các khóa học của bạn.

Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn click vào biểu tượng như hình hướng dẫn.

Bước 2: Click vào các khóa học bạn đã tham gia.

Bước 3: Click vào Bắt đầu học

Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học tại Diamond You!

Bài viết liên quan