Chương trình tự thực hành - phiên bản self-coach

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên tài khoản:
Trần Quang Tú Anh

Số tài khoản:
1903 579 967 0010

Tên ngân hàng:
Techcombank - Kỹ Thương Việt Nam

Số tiền:
3.686.000 VNĐ

Nội dung chuyển khoản:
Họ và Tên_Số điện thoại

Ví dụ: !::name::!_!::phone::!

XÁC NHẬN THANH TOÁN

Sau khi bạn đã hoàn tất thanh toán hãy chụp lại hóa đơn, ủy nhiệm chi... gửi vào nhóm Zalo bên dưới:

HƯỚNG DẪN
BẤM NÚT BÊN DƯỚI

VÀO ZALO ▷