New Year – New You – Diamond You

Bởi La Khuê Chưa được phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Thông tin khóa học

Workshop 2 ngày để định hình phong cách cá nhân rõ nét & khác biệt

Ngày 8.10.2022

01. Đào tạo buổi sáng

8 h 45 : Khai mạc

9 h 15 : Giải mã phong cách cá nhân hiện tại

10 h 15 : Bạn là những gì bạn mặc.

11 h 05 : Sức mạnh tiềm ẩn của phong cách.

11 h 30 : Ăn trưa

02. Đào tạo buổi chiều

1 h 35 : Warm up

1 h 55 : Cá nhân hoá bảng màu của bạn

2 h 35 : Bí mật để vui vẻ mỗi ngày

3 h 05 : Bí mật để khoẻ mạnh mỗi ngày

3 h 40 : Bí mật để khí chất mỗi ngày

4h 20 : Bí mật để tự tin mỗi ngày

Ngày 9/10/2022

03. Đào tạo buổi sáng

8 h 45 : Định hình phong cách cá nhân

9 h 35 : Cách pose ảnh

10 h 15 : Ứng dụng thực hành từng cá nhân

11 h 30 : Ăn trưa

04. Thực hành

1 h 35 : Chụp ảnh cá nhân group 1 – trang phục 1

1 h 55 : Chụp ảnh cá nhân group 2 – trang phục 1

2 h 35 : Chụp ảnh cá nhân group 1 – trang phục 2

3 h 05 : Chụp ảnh cá nhân group 2 – trang phục 2

3 h 40 : Pose group 5 – 10 – 25

4 h 20 : Tổng kết 2 ngày.

Xem thêm thông tin

Nội dung học

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá