Diamond Brand

Bởi La Khuê Chưa được phân loại
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Nội dung học

Diamond Brand – Tuần 1

 • Cam kết lớn
  04:30
 • Đâu là phiên bản kim cương của bạn
  36:30
 • Đâu là tài năng của bạn
  00:30
 • Bộ giá trị cá nhân
  03:20
 • Bí mật của 10X
  05:50
 • 7 thị trường mãi xanh
  08:05
 • Chiến lược phát triển thương hiệu của bạn
  04:50
 • Bán hàng bậc cao là gì?
  05:30
 • Chiến lược định vị 1 thương hiệu
  05:45
 • Thị trường ngách của bạn
  03:00
 • Bài tập tuần 1 – DBS
  00:00

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá