Diamond Brand

Bởi La Khuê Chuyên mục chưa phân loại
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Diamond Brand – Tuần 1

 • Cam kết lớn
  04:30
 • Đâu là phiên bản kim cương của bạn
  36:30
 • Đâu là tài năng của bạn
  00:30
 • Bộ giá trị cá nhân
  03:20
 • Bí mật của 10X
  05:50
 • 7 thị trường mãi xanh
  08:05
 • Chiến lược phát triển thương hiệu của bạn
  04:50
 • Bán hàng bậc cao là gì?
  05:30
 • Chiến lược định vị 1 thương hiệu
  05:45
 • Thị trường ngách của bạn
  03:00
 • Bài tập tuần 1 – DBS
  00:00

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá