Diamond Brand Signature

Bởi La Khuê Chuyên mục chưa phân loại
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

A. Pre. DBS

  • Tuần 1 : Làm chủ thời gian
    01:56:00
  • Bài tập tuần 1
  • Tuần 2: Làm chủ mục tiêu
    00:00

B. Group coaching DBS

Tuần 1: Đâu là phiên bản kim cương của bạn.

Tuần 2: Đâu là sản phẩm bạn mong muốn tạo ra…

Tuần 3: Đâu là người bạn mong muốn phụng sự?

Tuần 4: Bạn có thấy $$$ ở khắp mọi nơi?

Tuần 5 : Thời gian của bạn có đang tạo ra giá trị như bạn hằng mong muốn?

Tuần 6: Bạn là ai? Thị trường của bạn ở đâu?

C . Mentor (1:1)

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá